ZINKANODES

Voor schepen, sluizen, haveninstallaties tot offshore constructies is kathodische bescherming met zinkanodes een effectieve bescherming tegen corrosie.

Zinkanodes vormen opofferingsmetaal en oxideert in plaats van het metaal waarmee het contact heeft.

Gieterij Dereu produceert in eigen gieterij een breed assortiment zinkanodes.

Voor de productie van onze zinkanodes wordt uitsluitend gebruik gemaakt van zeer zuiver zink, Special High Grade (SHG) 99.995%.

De meest gangbare en standaard zinkanodes hebben wij steeds in voorraad.