DIN 1691 DIN EN 1561 Trek-sterkte Rm Rekgrens Rp 0,1 Rek Brinell hardheid Richtwaarden analyse
[N/mm²] [N/mm²] [%] % C % Si % Mn % S % P %Cu %Cr
GG 20 EN-GJL-200 200 130-195 0,3-0,8 150-230 3,30-3,50 2,00-2,40 0,50-0,80 0,15 max. 0,20 max.
GG 25 EN-GJL-250 250 165-220 0,3-0,8 180-250 3,15-3,35 1,90-2,30 0,60-0,90 0,15 max. 0,20 max. 0,50 0,15
GG 30 EN-GJL-300 300 195-260 0,3-0,8 200-225 2,90-3,10 1,20-1,80 0,80-1,20 0,15 max. 0,20 max. 1,00 0,25
DIN 1693 DIN EN 1563 Trek-sterkte Rm Rekgrens Rp 0,2 Rek Brinell hardheid Richtwaarden analyse
[N/mm²] [N/mm²] [%] % C % Si % Mn % S % P %Cu %Mg
GGG 40 EN-GJS-400-15 400 250 15 135-185 3,40-3,80 2,10-2,80 0,3 max. 0,02 max. 0,09 max.
GGG 50 EN-GJS-500-7 500 320 7 170-220 3,40-3,80 2,10-2,80 0,3 max. 0,02 max. 0,09 max. 0,30 0,05
GGG 60 EN-GJS-600-3 600 370 3 200-250 3,40-3,80 2,10-2,80 0,3 max. 0,02 max. 0,09 max. 0,60 0,05
GGG 70 EN-GJS-700-2 700 420 2 235-285 3,40-3,80 2,10-2,80 0,3 max. 0,02 max. 0,09 max. 1,00 0,05
  • Zink
    Special High Grade Zink (SHG) 99.995% volgens DIN EN 1179
Richtwaarden analyse
% Zn % Pb % Cd % Fe % Sn % Cu % Al % Totaal niet Zn
99,995 min. 0,003 max. 0,003 max. 0,002max. 0,001 max. 0,001 max. 0,001 max. 0,005 max.